Produkcja preparatu Estera Vita odbywa się w nowo powstałym zakładzie produkcji preparatów Omega, będącym własnością spółki Skotan S.A. Całość procesu produkcyjnego odbywa się na w pełni zautomatyzowanej linii technologicznej, spełniającej najwyższe standardy GMP/HACCP przewidziane dla zakładów produkcji spożywczej.

Utrzymanie przez producenta wysokiego standardu produkcji spożywczej zapewnia najwyższą jakość oraz czystość preparatu Estera Vita. Wszystkie oleje roślinne, wchodzące w skład preparatu, pochodzą tylko od certyfikowanych Polskich dostawców, dzięki temu zachowana jest pełna kontrola jakości produktów już na etapie tłoczenia olejów.

Opatentowany unikalny proces produkcji preparatu Estera Vita zapewnia wyizolowanie najczystszej, skoncentrowanej formy kwasów Omega 3,6,9 z mieszaniny aż czterech olejów roślinnych, które cechują się całkowitym brakiem toksyczności oraz jakichkolwiek zanieczyszczeń.

Ponadto unikalna technologia dwustopniowego mieszania (homogenizacji) czterech olejów roślinnych zapewnia uzyskanie jednorodnej i klarownej mieszaniny olejów, która umożliwia przetworzenie roślinnych kwasów omega 3,6,9 w ich unikalną formę monocząsteczek (estrów etylowych).


Przetworzenie kwasów tłuszczowych omega 3,6,9 w ich formę monocząsteczek (estrów etylowych) gwarantuje najwyższy transport kwasów tłuszczowych grupy omega do wszystkich komórek ludzkiego ciała, zwiększając tym samym biodostępność preparatu przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej bioretencji.

Całość procesu produkcji preparatu Estera Vita prowadzona jest w ochronnej atmosferze azotu bez dostępu tlenu atmosferycznego, a każda pojedyncza butelka preparatu w warunkach najwyższej aseptyczności jest dodatkowo nasycana azotem podczas procesu konfekcjonowania.

Dzięki takiemu zabezpieczeniu preparat Estera Vita w każdej swojej butelce gwarantuje zachowanie cennych prozdrowotnych właściwości kwasów z grupy Omega 3,6,9 w nienaruszonej naturalnej roślinnej formie.