Preparat Estera Vita oraz technologia wytwarzania roślinnych estrów etylowych kwasów tłuszczowych omega 3,6,9 są efektem realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 29 958 160,00 zł
Wartość dofinansowania: 13 586 000,00 zł
Udział Unii Europejskiej: 11 548 100,00 zł
Okres realizacji: 01.05.2012 - 30.11.2015

"Produkty i metoda wytwarzania nutraceutyków opartych na estrach etylowych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6" w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"